Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken FINANCIEN - € 2.200
Algemeen Bijdragen aan agentschappen BIJDRAGE AGENTSCHAP SZW - € 0
Algemeen Uitgaven UITVOERINGSKOSTEN RSC - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen BIJDRAGE MEDEOV - € 0
Algemeen Uitgaven SUBSIDIES - € 0
Algemeen Uitgaven VOORLICHTING - € 0
Algemeen Opdrachten HANDHAV ALG - € 4.984
Algemeen BEKOSTIGING UITV KOST CN - € 3.170
Algemeen Bijdragen aan agentschappen BIJDRAGE IWI - € 0
Algemeen Uitgaven BIJDRAGE MOEDERDEPARTEMENT AAN IWI - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen AG CJIB - € 160
Algemeen Uitgaven HANDHAVING - € 0
Algemeen Uitgaven PRIMAIR PROCES - € 0
Algemeen SUBSIDIES SUBSIDIES - € 2.043
Algemeen Opdrachten OPDRACHTEN OV - € 18.014
Algemeen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken (98) - € 0
Algemeen Uitgaven PROGRAMMAUITGAVEN - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen RIJKSDIENST V ONDERNEMEND NEDERLAND - € 513
Algemeen Uitgaven WAARBORG EN GARANTIES - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen VERZAMELUITKERING - € 0
Algemeen Uitgaven VERZAMELUITKERING SZW - € 0
Algemeen Uitgaven ONDERZOEK - € 0
Algemeen Opdrachten HANDHAV PROG - € 0