Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nominaal en onvoorzien Uitgaven ONVOORZIEN - € 0
Nominaal en onvoorzien OVERIGE BELEIDSUITGAVEN - - € 68.718
Nominaal en onvoorzien Uitgaven PROGRAMMAUITGAVEN - € 0
Nominaal en onvoorzien Uitgaven PRIJSBIJSTELLING - € 0
Nominaal en onvoorzien Uitgaven LOONBIJSTELLING - € 0