Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 509.873
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.810.888
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.844.207
4 Jonggehandicapten € 3.298.349
5 Werkloosheid € 4.681.874
6 Ziekte en zwangerschap € 2.814.473
7 Kinderopvang € 2.831.198
8 Oudedagsvoorziening € 38.289.882
9 Nabestaanden € 370.893
10 Tegemoetkoming ouders € 5.599.200
11 Uitvoeringskosten € 1.945.303
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 317.108
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 295.856
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 31.084
99 Nominaal en onvoorzien € 68.718