Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toename van voedselzekerheid Toename van voedselzekerheid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Drinkwater en sanitatie - € 47.535
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Landenprogramma's drinkwater en sanitatie - € 44.225
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP - € 7.142
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties realiseren ecologische houdbare voedselsystemen - € 30.000
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributie IZA/IZT - € 357
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 57.745
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan agentschappen - - € 0
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Integraal waterbeheer - € 46.535
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Landenprogramma's integraal waterbeheer - € 60.988
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GEF - € 20.750
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Centrale klimaat programma's (non-ODA) - € 1.800
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid - € 0
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 49.729
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Uitbannen huidige honger en voeding - € 22.000
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 0
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 14.840
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's klimaatbeleid - € 1.300
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's voedselzekerheid - € 173.750
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Hernieuwbare energie - € 34.000
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Kennis en capaciteitsopbrouw ten behoeve van voedselzekerheid - € 53.800