Sociale vooruitgang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Onderzoekprogramma's - € 3.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNAIDS - € 20.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNFPA - € 60.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's SRGR & HIV/aids - € 82.463
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen - € 4.300
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Strategische partnerschappen - € 217.604
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's onderwijs algemeen - € 0
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties SRGR (Unicef) - € 11.000
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Internationale hoger onderwijsprogramma's - € 32.300
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis - € 52.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma WHO - € 10.216
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWOMEN - € 6.000
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Vakbondsmedefinancieringsprogramma - € 0
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's hoger onderwijs - € 0
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies(regelingen) Onderwijsprogramma's - € 0
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties SRGR: Strategische Alliantie Internationale NGO's - € 0
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WHO-PAHO - € 6.713
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Subsidies(regelingen) Centrale programma's SRGR & HIV/aids - € 175.392
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Subsidies(regelingen) Vrouwenrechten en gendergelijkheid - € 42.239
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies(regelingen) Twinningsfaciliteit Suriname - € 1.700