Woonomgeving en bouw

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma woningbouw - € 1.273
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing Koopsector - € 21.817
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving - € 1.282
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Fonds duurzaam funderingsherstel - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Bijdragen aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 414
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 1.600
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen ILT handhaving energielabel - € 500
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Toelatingsorganisatie - € 650
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woningbouw - € 300
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 1.251
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving - € 812
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Leningen Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma energiebesparing - € 1.100
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Diverse agentschappen - € 1.100
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen RVO uitvoering energieakkoord - € 6.589
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Infrastructuur en Milieu (omgevingsloket) - € 191
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Energiebesparing - € 1.467
Woningbouwproductie Bijdragen aan agentschappen RVO beleidsprogramma woningbouw - € 9.481
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing huursector - € 196.763
Kwaliteit woonomgeving Bijdragen aan medeoverheden Beleidsprogramma woonomgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 620
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen ILT toezicht EU-bouwregelgeving - € 51
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Economische Zaken (beleidsprogramma energiebesparing) - € 225