Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen Bijdragen aan medeoverheden - - € 24.888.257
Integratie-uitkeringen Bijdragen aan medeoverheden - - € 4.310.733
Decentralisatie-uitkeringen Bijdragen aan medeoverheden - - € 947.258