Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie-uitkeringen sociaal domein Bijdragen aan medeoverheden - - € 0