Waarborgfunctie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterken rechtsstaat Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Recherchecapaciteit (Nationale Politie) - € 27.141
Versterken rechtsstaat Bijdragen aan medeoverheden Overige bijstand aan de landen - € 0
Versterken rechtsstaat Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Duradero - € 0
Versterken rechtsstaat Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Grensbewaking (Defensie) - € 6.100
Versterken rechtsstaat Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Kustwacht (Defensie) - € 0
Versterken rechtsstaat Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Recherchecapaciteit (Nationale Politie) - € 0
Versterken rechtsstaat Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Rechterlijke macht (J&V) - € 7.193