Bevorderen sociaal-economische structuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Curacao, Sint Maarten en Aruba Opdrachten Opdrachten landen - € 1.258
Curacao, Sint Maarten en Aruba Inkomensoverdrachten Toeslagen op pensioenen NA - € 2.340
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage landen - € 1.232
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter)nationale organisaties - € 136
Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Subsidies Caribisch Nederland - € 0
Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Kinderrechten - € 0
Caribisch Nederland Opdrachten Kinderrechten - € 0
Caribisch Nederland Opdrachten Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 100
Caribisch Nederland Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland - € 3.530
Caribisch Nederland Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 1.382
Caribisch Nederland Bijdragen aan medeoverheden Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven - € 1.220
Caribisch Nederland Bijdragen aan medeoverheden Kinderrechten - € 0
Caribisch Nederland Bijdragen aan medeoverheden Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Caribisch Nederland Bijdrage aan agentschappen Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Caribisch Nederland Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0