Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 13.194
Apparaat Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 181
Apparaat Personele uitgaven Waarvan overige personele uitgaven - € 0
Apparaat Materiële uitgaven Waarvan overige materiële uitgaven - € 8.053