Kasbeheer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kasbeheer Rente Rentelasten - € 31.675
Kasbeheer Rente Uitgaven bij voortijdige beëindiging - € 0
Kasbeheer Leningen Verstrekte leningen - € 1.500.000
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Agentschappen - € 0
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's RWT’s en derden - € 0
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Sociale fondsen - € 0
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Decentrale Overheden - € 0