Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Belastingen Bekostiging Overige bekostiging - € 4.161
Belastingen Bekostiging Overige programma-uitgaven - € 17
Belastingen Garanties Procesrisico's - € 245
Belastingen Garanties Overige garanties - € 0
Belastingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Waarderingskamer - € 1.925
Belastingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kadaster - € 1.971
Belastingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kamer van Koophandel - € 2.618
Belastingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige bijdrage ZBO's/RWT's - € 0
Belastingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationale Douaneraad - € 175
Belastingen Opdrachten ICT opdrachten - € 195.395
Belastingen Opdrachten Overige opdrachten - € 97.458
Belastingen Bijdrage aan agentschappen Logius - € 31.007
Belastingen Bijdrage aan agentschappen CIBG - € 190
Belastingen Bijdrage aan agentschappen Overig - € 0
Belastingen Rente Belasting- en invorderingsrente - € 72.790
Belastingen Personele uitgaven Waarvan eigen Personeel - € 1.828.176
Belastingen Personele uitgaven Waarvan Inhuur externen - € 215.370
Belastingen Personele uitgaven waarvan: Overig Personeel - € 7.716
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 23.083
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Bijdrage SSO's - € 166.230
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Overige - € 127.901