Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financiele markten Subsidies Vakbekwaamheid - € 436
Financiele markten Funding Accountantskamer - € 1.459
Financiele markten Funding Muntcirculatie - € 8.893
Financiele markten Funding Afname munten in circulatie - € 0
Financiele markten Funding IMVO Convenanten - € 150
Financiele markten Funding Miscellaneous - € 100
Financiele markten Guarantee Dotatie begrotingsreserve DGS BES - € 1.000
Financiele markten Guarantee Dotatie begrotingsreserve NHT - € 875
Financiele markten Contract Wijzer in geldzaken - € 1.383
Financiele markten Contract Vakbekwaamheid - € 4.910
Financiele markten Contract Miscellaneous - € 0
Financiele markten Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage AFM BES-toezicht - € 405
Financiele markten Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage DNB toezicht & DGS BES - € 1.300
Financiele markten Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage FEC - € 2.927
Financiele markten Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage Toezicht en Handhaving MIF - € 260
Financiele markten Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage PSD II - € 525
Financiele markten Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous - € 0
Financiele markten Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Caribean Financial Action Taskforce - € 20
Financiele markten Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IASB - € 380