International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 290.722
International financial relations Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties AIIB - € 33.787
International financial relations Loans Teruggave winsten SMP/ANFA - € 33.030
International financial relations Contract Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.681