Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering ekv - € 68.200
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Dotatie begrotingsreserve ekv - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering Seno-Gom - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Contract Kostenvergoeding Atradius DSB - € 15.187
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Miscellaneous Overig uitgaven - € 57