Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijsdeel wo² - € 2.161.085
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderzoeksdeel wo - € 1.964.932
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek - € 671.792
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering³ - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Studievoorschotmiddelen⁴ - € 70.962
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Profilering en zwaartepuntvorming⁵ - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Open en online onderwijs - € 2.000
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Overig - € 2.641
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Uitbesteding - € 2.024
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.5 - € 23.293