Scienitific Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Scienitific Education Funding Onderwijsdeel wo² - € 2.161.085
Scienitific Education Funding Onderzoeksdeel wo - € 1.964.932
Scienitific Education Funding Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek - € 671.792
Scienitific Education Funding Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering³ - € 0
Scienitific Education Funding Studievoorschotmiddelen⁴ - € 70.962
Scienitific Education Funding Profilering en zwaartepuntvorming⁵ - € 0
Scienitific Education Subsidies Open en online onderwijs - € 2.000
Scienitific Education Subsidies Miscellaneous - € 2.641
Scienitific Education Contract Uitbesteding - € 2.024
Scienitific Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.5 - € 23.293