Externe veiligheid en risico's

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Veiligheid chemische stoffen Opdrachten - - € 4.773
Veiligheid chemische stoffen Veiligheid chemische stoffen - NANoREG - € 0
Veiligheid chemische stoffen Veiligheid chemische stoffen - Overige subsidies - € 235
Veiligheid chemische stoffen Veiligheid chemische stoffen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.337
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid biotechnologie Opdrachten - - € 2.770
Veiligheid biotechnologie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Veiligheid bedrijven en transport - Omgevingsveiligheid - € 1.979
Veiligheid bedrijven en transport Veiligheid bedrijven en transport - Overige opdrachten - € 2.272
Veiligheid bedrijven en transport Veiligheid bedrijven en transport - Asbest - € 10.783
Veiligheid bedrijven en transport Veiligheid bedrijven en transport - Overige subsidies - € 4.086
Veiligheid bedrijven en transport Veiligheid bedrijven en transport -waarvan bijdrage aan RWS - € 1.521
Veiligheid bedrijven en transport Veiligheid bedrijven en transport - Bijdragen programma Externe Veiligheid - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Inkomensoverdrachten - - € 3.046