Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - € 193.622
Apparaatuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven - waarvan externe inhuur  - € 21.241
Apparaatuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven - waarvan overige personele uitgaven - € 8.559
Apparaatuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven - waarvan ICT  - € 20.383
Apparaatuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO's  - € 34.527
Apparaatuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven - waarvan overige materiële uitgaven - € 20.783