Arbeidsmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten VAKANTIEDAGEN - € 0
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten LAGE-INKOMENSVOORDEEL - € 503.629
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten JEUGD LAGE-INKOMENSVOORDEEL - € 130.000
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten LOONKOSTENVOORDEEL - € 292.000
Arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) SUBSIDIES - € 3.725
Arbeidsmarkt Opdrachten OPDRACHTEN - € 11.830
Arbeidsmarkt Bekostiging BEKOSTIGING - € 100
Arbeidsmarkt Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken OVERIGE HOOFDSTUKKEN - € 992
Arbeidsmarkt Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken ECONOMISCHE ZAKEN - € 3.800
Arbeidsmarkt Bijdrage aan agentschappen AGENTSCHAP RIVM - € 3.892