Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten REMIGRATIEREGELING - € 42.975
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten INBURGERING - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) KENNISINFRASTRUCTUUR - € 2.736
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) LANDELIJK OVERLEG MINDERHEDEN - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) VLUCHTELINGENWERK - € 1.032
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) OVERIGE SUBSIDIES - € 8.220
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten INBURGERING EN INTEGRATIE - € 15.021
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten REMIGRATIE - € 1.700
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s COA - € 23.709
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdrage aan agentschappen DUO - € 20.071
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan medeoverheden GEMEENTEN - € 39.020
Integratie en maatschappelijke samenhang Leningen DUO - € 157.540