Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten BUIG - € 6.215.835
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten BIJSTAND ZELFSTANDIGEN - € 26.167
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten AIO - € 286.997
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten PARTICIPATIEBUDGET - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten TOESLAGENWET - € 458.901
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten BIJSTAND BUITENLAND - € 1.150
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten ONDERSTAND EN RE-INTEGRATIE (CARIBISCH NEDERLAND) - € 5.745
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Subsidies(regelingen) SUBSIDIES - € 56.291
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Opdrachten OPDRACHTEN - € 16.185
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bekostiging ZONMW - € 1.655
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZONMW - € 220
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bijdragen aan sociale fondsen PENSIOENFONDS WSW - € 10.000
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Garanties GARANTIES - € 0