Jonggehandicapten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Jonggehandicapten Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN WAJONG - € 3.252.066
Jonggehandicapten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s RE-INTEGRATIE WAJONG - € 107.312