Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Werkloosheid Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN IOW - € 97.213
Werkloosheid Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN CESSANTIAWET CN - € 100
Werkloosheid Inkomensoverdrachten OVERGANGSREG. AANP. DAGLOONBESLUIT WERKNREGELINGEN - € 32.500
Werkloosheid Subsidies(regelingen) SUBSIDIES - € 17.311
Werkloosheid Opdrachten OPDRACHTEN - € 0
Werkloosheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SCHOLING WW - € 9.980
Werkloosheid PREMIEGEFINANCIERDE INKOMENSOVERDRACHTEN WW Uitkeringslasten - € 3.603.782
Werkloosheid PREMIEGEFINANCIERDE INKOMENSOVERDRACHTEN WW Uitkeringslasten nominaal - € 135.793