Kinderopvang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kinderopvang Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN KOT - € 3.264.213
Kinderopvang Subsidies(regelingen) SUBSIDIES - € 4.350
Kinderopvang Subsidies(regelingen) SUBSIDIES CARIBISCH NEDERLAND - € 200
Kinderopvang Opdrachten OPDRACHTEN - € 2.049
Kinderopvang Opdrachten OPDRACHTEN CARIBISCH NEDERLAND - € 2.828
Kinderopvang Bijdrage aan agentschappen DUO - € 12.853
Kinderopvang Bijdrage aan agentschappen BIJDRAGE JUSTIS APPARAAT - € 247