Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies(regelingen) SUBSIDIES - € 3.139
Algemeen Opdrachten HANDHAV ALG - € 6.307
Algemeen Opdrachten OPDRACHTEN OV - € 17.191
Algemeen Bekostiging UITV KOST CN - € 5.251
Algemeen Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken FINANCIEN - € 2.200
Algemeen Bijdrage aan agentschappen BIJDRAGE AGENTSCHAP SZW - € 0
Algemeen Bijdrage aan agentschappen RIJKSDIENST V ONDERNEMEND NEDERLAND APPARAAT - € 521
Algemeen Bijdrage aan agentschappen AG CJIB - € 162