Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie - € 19.551
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overig - € 475
Gezondheidsbescherming Opdrachten Aanschaf Jodiumtabletten - € 0
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overig - € 1.827
Gezondheidsbescherming Bijdrage aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 86.720
Gezondheidsbescherming Bijdrage aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed - € 15.831
Gezondheidsbescherming Bijdrage aan agentschappen Overig - € 845
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 0
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - € 126
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden Lokaal verbinden - € 0
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 11
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie - € 26.294
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid - € 211.225
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) - € 24.590
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek - € 11.027
Ziektepreventie Opdrachten Overig - € 23
Ziektepreventie Bijdrage aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra - € 247.226
Ziektepreventie Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 1.018
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) - € 10.037
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl en gezond gewicht - € 15.052
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie - € 4.151
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg - € 4.598
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid - € 11.287
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overig - € 92
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift - € 3.100
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak - € 0
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overig - € 1.020
Gezondheidsbevordering Bijdrage aan agentschappen Overig - € 643
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 191
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift - € 13.303
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 1.097
Ethiek Subsidies(regelingen) Abortusklinieken - € 16.092
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek - € 1.617
Ethiek Opdrachten Overig - € 341
Ethiek Bijdrage aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek - € 1.344