Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 226.701
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 10.064
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven - € 3.402
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan ICT - € 5.310
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan bijdrage SSO's - € 43.623
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven  - € 21.942