Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nominaal en onvoorzien Loonbijstelling waarvan programma - € 3.430
Nominaal en onvoorzien Prijsbijstelling waarvan programma - € 2.225
Nominaal en onvoorzien Prijsbijstelling waarvan apparaat - € 1.988
Nominaal en onvoorzien Taakstelling waarvan programma - € -38.812