Curatieve zorg

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) IKNL en NKI - € 54.323
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Zwangerschap en geboorte - € 3.104
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) - € 3.712
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen - € 28.844
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ - € 39.074
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlandse transplantatie stichting - € 7.500
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Orgaandonatie en transplantatie - € 4.413
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten - € 0
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Antibioticaresistentie - € 15.100
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum - € 4.114
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg - € 4.500
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Hoofdlijnenakkoord MSZ - € 13.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Hoofdlijnenakkoord GGZ - € 5.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg - € 18.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging - € 2.800
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Overig - € 12.511
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Publiekscampagne orgaandonatie - € 10.000
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Overig - € 5.020
Kwaliteit en veiligheid Bijdrage aan agentschappen aCBG - € 0
Kwaliteit en veiligheid Bijdrage aan agentschappen CIBG: Donorregister - € 3.040
Kwaliteit en veiligheid Bijdrage aan agentschappen Overig - € 5.716
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 1.792
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Sluitende aanpak personen met verward gedrag - € 17.581
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers - € 2.888
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Vertrouwenspersoon in de ggz - € 6.686
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Suïcidepreventie - € 9.056
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Borstvergroting transgenders - € 4.200
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Overig - € 11.974
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- - € 2.749.100
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen - € 38.615
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen - € 900
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Tolkenvoorziening huisartsen - statushouders - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Implementatie wet verplichte GGZ - € 5.437
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Overig - € 7.971
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdrage aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG - € 2.739
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 971
Ondersteuning van het stelsel Subsidies(regelingen) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen - € 1.270
Ondersteuning van het stelsel Subsidies(regelingen) Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg - € 32.727
Ondersteuning van het stelsel Subsidies(regelingen) Overig - € 275
Ondersteuning van het stelsel Bekostiging Afwikkeling algemene kas ZFW - € 0
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel - € 17.570
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Schadevergoeding Erasmus MC - € 0
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Overig - € 126
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Risicoverevening - € 1.954
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Uitvoering zorgverzekeringstelsel - € 915
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Overig - € 2.137
Ondersteuning van het stelsel Bijdrage aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers - € 15.595
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB: Onverzekerden - € 3.781
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 1.475
Ondersteuning van het stelsel Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 - € 81
zorgverzekeringswet premiegefinancieerde zorgverzekeringswet - - € 50.359.800