Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Movisie - € 7.378
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Onbeperkt meedoen - € 2.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Sociale werkplaatsen - € 2.600
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Ondersteuning vrijwilligers - € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Mezzo - € 2.300
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap - € 1.546
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Waardig ouder worden - € 21.238
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Opvang slachtoffers loverboys - € 2.731
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Onafhankelijke cliëntondersteuning - € 13.920
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren - € 1.200
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Gratis VOG - € 1.500
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) - € 30.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Woonzorgarrangementen - € 30.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Overig - € 5.093
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenvervoer - € 62.707
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Categorale opvang slachtoffers mensenhandel - € 600
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Doventolk en luisterend oor - € 4.174
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Waardig ouder worden - € 10.300
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Aanpak Laaggeletterdheid - € 2.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren - € 1.200
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Gratis VOG - € 7.450
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Overig - € 12.205
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Doventolkvoorzieningen - € 13.010
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 1.250
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Vilans - € 4.771
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) - € 11.382
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) InVoorZorg ! (IVZ) - € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Joodse en Indische instellingen - € 2.115
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Palliatieve zorg - € 32.803
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Dementie - € 3.412
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Waardigheid en trots - € 29.851
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Programma gehandicaptenzorg - € 9.800
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Kennisinfrastructuur - € 6.615
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) VIPP care - € 30.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Overig - € 14.895
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bekostiging Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) - € 3.676.100
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bekostiging Bijdrage Wlz - € 1.000.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Inkomensoverdrachten Overig - € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Overig - € 7.805
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten - € 35.647
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrum Indicatiestelling Zorg - € 63.420
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 0
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 21.811.900