Zorgbreed beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Patiënten- en gehandicaptenorganisaties - € 21.000
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overig - € 446
Positie cliënt Opdrachten Ondersteuning cliëntorganisaties - € 3.850
Positie cliënt Opdrachten Overig - € 4.797
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Stageplaatsen zorg / Stagefonds - € 112.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Publieke Gezondheidszorgopleidingen - € 21.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vaccinatie stageplaatsen zorg - € 4.700
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant - € 38.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleidingsplaatsen jeugd ggz - € 1.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg - € 200.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid - € 11.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Arbeidsmarktagenda (sectorbreed) - € 15.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen) - € 67.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap - € 8.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Overig - € 40.845
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Opleidingen & beroepenstructuur - € 5.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Overig - € 4.861
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdrage aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z - € 11.638
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdrage aan agentschappen RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten - € 500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen - € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Nivel - € 5.268
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Programma Innovatie en zorgvernieuwing - € 15.291
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Nictiz - € 5.800
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Transparantie kwaliteit van zorg - € 7.288
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Belonen van uitkomsten - € 12.462
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Rechtmatige zorg - € 783
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Overig - € 2.087
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Programma Innovatie en zorgvernieuwing - € 11.387
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Verminderen ervaren regeldruk - € 345
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Rechtmatige zorg - € 78
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Overig - € 3.458
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdrage aan agentschappen CIBG: WTZi en JMV - € 18.823
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdrage aan agentschappen Overig - € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: programmering - € 191.028
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Subsidies(regelingen) Duurzaamheid zorg - € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Overig - € 530
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 116.449
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NZa - € 57.455
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland - € 60.454
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CSZ - € 2.500
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 3.043
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 1.000
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken EZK: ACM - € 0
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Zorg en welzijn - € 124.095
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Overig - € 0
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Subsidies(regelingen) Overig - € 0
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Opdrachten Overig - € 0