Sport en bewegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Gehandicaptensport - € 0
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Verantwoord sporten en bewegen - € 0
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Sport en bewegen in de buurt - € 1.041
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Stimuleren van een veiliger sportklimaat - € 731
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Energiebesparing en duurzame energie - € 0
Passend sport- en beweegaanbod Opdrachten Sport en bewegen in de buurt - € 0
Passend sport- en beweegaanbod Bijdragen aan medeoverheden Sport en bewegen in de buurt - € 0
Passend sport- en beweegaanbod Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Energiebesparing en verduurzaming - € 0
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportevenementen - € 2.850
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportprogramma's - € 0
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Dopingbestrijding - € 0
Uitblinken in sport Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling - € 0
Uitblinken in sport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Dopingbestrijding - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Subsidies(regelingen) Kennis als fundament - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Opdrachten Kennis als fundament - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Overig - € 0
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Inclusief sporten - € 3.227
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Vaardig in bewegen - € 5.300
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 87.000
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Positief sportklimaat - € 7.016
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Vitale sportaanbieders - € 8.971
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Topsportevenementen - € 9.793
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Topsportprogramma’s - € 39.499
Sport verenigt Nederland Subsidies(regelingen) Kennis en innovatie sportbeleid - € 8.636
Sport verenigt Nederland Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling - € 13.406
Sport verenigt Nederland Opdrachten Kennis en innovatie sportbeleid - € 213
Sport verenigt Nederland Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Dopingautoriteit - € 1.808
Sport verenigt Nederland Bijdragen aan medeoverheden Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 152.000
Sport verenigt Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Dopingbestrijding - € 230
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken GF: Inclusief sporten - € 61.000
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 6.714
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken BZ: Internationaal - € 63