Tegemoetkoming specifieke kosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Tegemoetkoming specifieke kosten Inkomensoverdrachten 1. Zorgtoeslag - € 5.014.400
Tegemoetkoming specifieke kosten Inkomensoverdrachten 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - € 0
Tegemoetkoming specifieke kosten Inkomensoverdrachten 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten - € 37.449