Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 3.623
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Beleidsondersteuning internationaal economisch beleid (non-ODA) - € 0
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 18.075
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Beleidsondersteuning internationaal economisch beleid (non-ODA) - € 2.185
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 0
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Contributies internationaal ondernemen (non-ODA) - € 5.670
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 0
Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 1.000
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen (non-ODA) - € 5.200
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Partners for International Business (PIB) (non-ODA) - € 5.105
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Demontratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI) (non-ODA) - € 5.433
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Fonds opkomende markten - € 0
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Dutch Trade and Investment Fund (non-ODA) - € 18.229
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Versterking concurrentiepositie Nederland - € 9.200
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Versterking economische functie - € 527
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Aanvullende opdrachten - € 3.400
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Overig (non-ODA) - € 9.225
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Invest NL - € 9.000
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Subsidies Transitiefaciliteit - € 0
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Contract Invest NL - € 0
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Contract Wereldtentoonstelling Dubaï - € 4.300
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (non-ODA) - € 32.900
Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie Bijdrage aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) (non-ODA) - € 5.400
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Transitiefaciliteit - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 37.117
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Wet en regelgeving - € 3.100
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Financiele sectorontwikkeling - € 6.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Versterking privaat ondernemerschap - € 49.600
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Infrastructuurontwikkeling - € 80.900
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Bedrijfsmatige technische bijstand - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Werkgelegenheid - € 22.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 8.500
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Versterking privaat ondernemerschap (non-ODA) - € 1.500
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Technische assistentie DGGF - € 5.700
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies programma's Dutch Good Growth Fund - € 20.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Subsidies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Loans programma's Dutch Good Growth Fund - € 35.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Guarantee programma's Dutch Good Growth Fund - € 13.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Contract Werkgelegenheid - € 3.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Contract Innovatie - € 5.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 36.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdrage aan agentschappen Infrastructuurontwikkeling - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdrage aan agentschappen Technische assistentie DGGF - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.700
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 5.500
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 7.400
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Infrastructuurontwikkeling - € 20.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.500
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Werkgelegenheid - € 5.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Innovatie - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Transitiefaciliteit - € 0
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 6.400
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wet en regelgeving - € 1.900
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Financiele sectorontwikkeling - € 6.000
Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Samewerking bedrijfsleven en PPP's - € 0
Dutch Good Growth Fund Subsidies programma's Dutch Good Growth Fund - € 0
Dutch Good Growth Fund Loans programma's Dutch Good Growth Fund - € 0
Dutch Good Growth Fund Guarantee programma's Dutch Good Growth Fund - € 0
Dutch Good Growth Fund Contract programma's Dutch Good Growth Fund - € 0