Hoofdwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
12.01 Verkeersmanagement - - - € 14.510
12.02.01 Beheer en onderhoud - - - € 433.574
12.02.02 Servicepakket B&O - - - € 0
12.02.04 Vervanging - - - € 228.886
12.03.01 Realisatie - - - € 600.289
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen - - - € 17.999
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 655.822
12.06.01 Apparaatskosten RWS - - - € 345.456
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten - - - € 97.133