Regionaal, lokale infrastructuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok - - - € 25
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok - - - € 128.633
14.01.04 Investeringsruimte - - - € 0
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten - - - € 6.306
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen - - - € 0
14.03.03 RSP - ZZL: REP - - - € 0