Hoofdvaarwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
15.01 Verkeersmanagement - - - € 7.545
15.02.01 Beheer en onderhoud - - - € 208.340
15.02.02 Servicepakket B&O - - - € 0
15.02.04 Vervanging - - - € 192.988
15.03.01 Realisatie - - - € 196.320
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen - - - € 14.236
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS - - - € 679
15.06.01 Apparaatskosten RWS - - - € 225.493
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten - - - € 26.014