Overige uitgaven en ontvangsten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
18.03 Intermodaal vervoer - - - € 1.272
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) - - - € 1
18.05 Railinfrabeheer - - - € 0
18.06 Externe veiligheid - - - € 1.085
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven - - - € 0
18.07.02 Subsidies algemeen - - - € 0
18.08.01 Apparaatskosten RWS - - - € 212.266
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten - - - € 21.265
18.11.01 Programmaruimte - - - € 0
18.11.02 Beleidsruimte - - - € 0
18.12.01 Beheer en onderhoud - - - € 0
18.12.02 Vervanging - - - € 0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven - - - € 0
18.14 Minregel: rentevrijval - - - € 0
18.09 Ontvangsten - - - € 0