International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen - € 355.313
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelname AIIB - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering aan Griekenland - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Contract Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.103
Internationale Financiële Betrekkingen Subsidies Technische assistentie - € 0