Safety and stability

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Promoting transition in priority areas Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties MATRA-programma's - € 10.310
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 13.031
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 673
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IAEA - € 6.968
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 3.997
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CTBTO - € 1.680
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NSS - € 28
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 5.775
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 73.064
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 66.975
Promoting transition in priority areas Contribution to departmental agencies Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio - € 2.660
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Contribution to other budget chapters Veiligheidsfonds - € 2.280
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contribution to other budget chapters Global Conference on CyberSpace - € 2.590
Promoting transition in priority areas Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio - € 8.609
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Global Conference on CyberSpace - € 5.475
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Global Forum on Cyber Expertise - € 127
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 4.437
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Atlantische Commissie - € 501
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Veiligheidsfonds - € 1.660
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Subsidies Anti-terrorisme instituut - € 700
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 33.923
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Nederland Helsinki Comité - € 28