Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 5.146.049
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.466.835
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 754.100
34 Sanctietoepassing € 2.501.165
35 Jeugd € 370.136
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 262.894
37 Vreemdelingen € 1.763.195
91 Apparaat kerndepartement € 451.447
93 Geheim € 2.285