Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 10.032.762
3 Voortgezet onderwijs € 7.662.616
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.065.902
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.811.099
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.210.383
8 Internationaal beleid € 12.669
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 209.749
11 Studiefinanciering € 4.367.688
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 93.695
13 Lesgelden € 7.626
14 Cultuur € 713.445
15 Media € 864.629
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.034.719
25 Emancipatie € 12.968
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 249.788