Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Bekostiging Vrouwenemancipatie € 2.948
Emancipatie Bekostiging Bekostiging LHBT € 1.200
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden LHBT € 0
Emancipatie bijdragen aan medeoverheden EZ Talent naar de Top Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 125
Emancipatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 151
Emancipatie Opdrachten Opdrachten Vrouwenemancipatie € 1.297
Emancipatie Opdrachten Opdrachten LHBT € 433
Emancipatie Opdrachten - - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Wet Overige OCW-subsidie - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie € 267
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 24
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie € 3.687
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 2.836
Emancipatie Subsidies(regelingen) Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LHBT € 0