Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.268.662
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging kbb's € 46.012
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 6.600
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging vavo € 60.037
Vocational Education Funding Prestatiebox Kwaliteitsafspraken € 214.086
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 13.939
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Versterken centrale en uniforme toetsing € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging - € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 30.400
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Programmagelden regio's € 19.150
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Convenanten met RMC-regio's € 16.620
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 11.218
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Salarismix Randstadregio's € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Leerlinggebonden financiering (LGF) € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Taal en Rekenen € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging School-ex 2.0 € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging RMC's € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Stagebox € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Innovatiebox regulier € 0
Vocational Education Contribution to other budget chapters Aanvullende bekostiging Participatiebudget € 0
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Subsidieregeling praktijkleren € 188.825
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Actieplan Laaggeletterdheid € 3.930
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Pilots laaggeletterdheid € 5.000
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Sectorplan mbo-hbo techniek € 0
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Netwerkscholen € 0
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Loopbaanorientatie (LOB) € 1.700
Vocational Education Subsidies Aanvullende bekostiging Overige projecten € 29.584
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging Dienst Uitvoering Onderwijs € 17.372
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 3.819
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging College voor Examens € 0
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging Wet SLOA € 0
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging SBB € 20.833
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging Caribisch Nederland¹ € 1.514
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging Educatie € 32.550
Vocational Education Contribution to subnational authorities Aanvullende bekostiging RMC € 56.700
Vocational Education Contract In- en uitbesteding - € 3.644
Vocational Education Contract Caribisch Nederland1 - € 13.707