Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Onderwijsdeel hbo € 2.507.785
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 70.046
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo € 0
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging experimenten open bestel € 0
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 169
Higher Education Funding Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 178.130
Higher Education Funding Prestatiebox Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen € 0
Higher Education Funding Prestatiebox Studiekeuze-informatie hoger onderwijs € 0
Higher Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Stichting Studiekeuze 123 € 2.191
Higher Education Contribution to departmental agencies Prestatiebox Dienst Uitvoering Onderwijs € 17.613
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Prestatiebox NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) € 28.696
Higher Education Contract Prestatiebox Uitbesteding € 271
Higher Education Subsidies Prestatiebox Regeling stimulering Bèta/techniek € 2.758
Higher Education Subsidies Prestatiebox Miscellaneous € 1.040
Higher Education Higher Education Prestatiebox NWO (Promotiebeurs voor leraren) € 2.400