Scienitific Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Onderwijsdeel wo € 1.675.277
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Onderzoeksdeel wo € 1.750.117
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 617.567
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging tweede mastergraden in het wo € 0
Scienitific Education Funding Prestatiebox Onderwijskaliteit en studiesucces, en profilering € 135.660
Scienitific Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Organisaties excl. NVAO, SKI 123, PBT en SURF € 21.647
Scienitific Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Prestatiebox Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) € 4.032
Scienitific Education Contract Prestatiebox Uitbesteding € 1.374
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox Subsidieregeling Sirius programma € 1.726
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme € 0
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 265
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox 3TU’s samenwerking € 0
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox Subsidieregeling Programma Akademie assistenten € 0
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox Toetsing en Toetsgestuurd leren € 0
Scienitific Education Subsidies Prestatiebox Miscellaneous € 2.718