Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Hoofdbekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Prestatiebox Professionalisering po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 18.720
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Aanvullende bekostiging G.O.- en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to departmental agencies Aanvullende bekostiging Dienst Uitvoering Onderwijs € 6.499
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Aanvullende bekostiging Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Aanvullende bekostiging Onderzoek, ramingen en communicatie € 7.302
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Lerarenbeurs/zij-instroom € 111.722
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 20.366
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 16.779
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Verankering academische opleidingsschool € 2.383
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging InnovatieImpuls Onderwijs € 385
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Onderwijscoöperatie € 2.908
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Promotiebeurs voor leraren € 7.610
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Projecten professionalisering € 1.327
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 4.733
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Caribbean Netherlands € 2.308
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Aanvullende bekostiging Overige projecten € 6.707