Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programmauitgaven Opdrachten Opdrachten – waarvan gereedstelling € 222.537
Programmauitgaven Opdrachten Opdrachten – waarvan instandhouding € 82.125
Apparaat Personele uitgaven Personele uitgaven – waarvan eigen personeel € 167.815
Apparaat Personele uitgaven Personele uitgaven – waarvan externe inhuur € 21.939
Apparaat Materiële uitgaven – waarvan IT – waarvan IT € 25.706
Apparaat Materiële uitgaven – waarvan IT door SSO DTO (DMO OPS)1 – waarvan IT door SSO DTO (DMO OPS)1 € 172.048
Apparaat Materiële uitgaven – waarvan exploitatie door SSO Paresto2 – waarvan exploitatie door SSO Paresto2 € 414
Apparaat Materiële uitgaven – waarvan overige exploitatie – waarvan overige exploitatie € 65.923